تور تور برزیل - آرژانتین نوروز 98 دانلود فایل تور

4 شب ریو دو ژانیرو + 2 شب اقامت در آبشار فوز دو ایگواسو + 1 شب اقامت در آبشار پوئرتو ایگوازو + 4 شب بوینس آیرس

امکانات تور: صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها + راهنماي فارسی زبان + ترانسفر فرودگاهی + بلیط هواپیمایی امارات + اخذ ویزاي برزیل
و آرژانتین + 2 گشت نیم روز و یک گشت تمام روز با ناهار در ریو ، گشت آبشار در ایگواسو ، گشت 6 ساعته آبشار از سمت
آرژانتین در پوئرتو ایگوازو ، 2 گشت نیم روز و یک گشت تمام روز همراه با ناهار در بوینس آیرس + ترانسفر زمینی از
ایگواسو برزیل تا پوئرتو ایگوازو آرژانتین + تهیه بلیط هواپیما در مسیر هاي (ریو دوژانیرو تا ایگواسو، پوئرتو ایگوازو تا
بوینس آیرس) از خطوط هواپیمایی داخلی برزیل و آرژانتین

مدارك لازم : 4 قطعه عکس رنگی با زمینه سفید + اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار + 2 نسخه معرفی نامه شغلی مسافر در سربرگ محل کار/شرکت بصورت انگلیسی یاترجمه شده + 2 نسخه گواهی حساب بانکی بصورت انگلیسی از امور بین
الملل بانکی که مسافر در آن حساب دارد که نشان دهنده تاریخ ورقم افتتاح حساب تعداد گردش و رقم باقیمانده میباشد (گواهی تمکن
مالی)+ یک سري کپی ویزاهاي قبلی مسافرین + یک نسخه ترجمه شناسنامه
"مدارک بایستی حداقل ۵٠ روز قبل از سفر به صورت ترجمه شده تحویل آژانس گردیده باشند"

4 شب اقامت در ریو دوژانیرو در هتل شرایتون . اتاق هاي رو به اقیانوس اطلس
روز اول: ورود به شهر ریودوژانیرو و ترانسفر به سمت هتل
و مجسمه حضرت مسیح در ادامه بازدید از سواحل زیباي شهر ریو Corcovado روز دوم: صرف صبحانه در هتل، اجراي گشت نیم روز بازدید از کوه
، بقیه روز بصورت آزاد.
بقیه روز بصورت آزاد. ( Sugar Loaf ) روز سوم :صرف صبحانه در هتل، اجراي گشت نیم روز بازدید از کوه کله قندي و استفاده از تله کابین
همراه با ناهار (Tropical Island ) روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، اجراي گشت تمام روز جزایر اطراف ریو
روز پنجم : صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه ریو و عزیمت به سمت شهر فوز دو ایگواسو
2 شب اقامت در فوز دو ایگواسو در هتل مابو ترماس
روز پنجم : ورود به فرودگاه ایگواسو ، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، بقیه روز بصورت آزاد در صورت تمایل مسافرین می توانند از تور
با هماهنگی راهنماي تور استفاده نمایند. ( Rafain Show ) شو رافایین (Optional) اختیاري
روز ششم: صرف صبحانه در هتل ، تور 6 ساعته بازدید از آبشار فوز دو ایگواسو پرداخت ورودیه پارك ملی آبشار به عهده این دفتر می باشد اما در
را داشته باشند بایستی مبلغ ورودیه را شخصا پرداخت نمایند ضمنا در Parana صورتی که مسافرین تمایل به استفاده از گشت قایق بر روي رودخانه
همین روز می توانید از گشت اختیاري هلیکوپتر نیز استفاده نمایید.
روز هفتم: صرف صبحانه در هتل ، تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به سمت مرز برزیل و آرژانتین، ورود به خاك آرژانتین ترانسفر به سمت
آبشار ایگوازو از سمت آرژانتین
1 شب اقامت در پوئرتو ایگوازو در هتل ایگوازو گرند
روز هفتم : اجراي گشت بازدید از آبشار ایگوازو از سمت آرژانتین ( 6 ساعت )ورود به هتل و اخذ اتاق و استراحت .
روز هشتم : صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه ایگوازو و ترك این شهربه مقصد بوینس آیرس
4 شب اقامت در بوینس آیرسدر هتل اینترکنتیننتال
روز هشتم: ورود به بوینس آیرس، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت.
روز نهم : صرف صبحانه در هتل، گشت 3 ساعته شهر بوینس آیرس ، توقف در خیابان فلوریدا و گشت خرید ( مسافرین بایستی راسا به هتل
بازگردند ) ، شب اجراي گشت اختیاري تانگو شو همراه با شام.
بقیه روز به صورت آزاد. ،( Tigre and Delta ) روز دهم : صرف صبحانه در هتل، گشت نیم روز کشتی بر روي رودخانه ریورپلاته
همراه با ناهار Cow Boy Show روز یازدهم : صرف صبحانه در هتل ،اجراي گشت تمام روز
روز دوازدهم : صرف صبحانه در هتل ، تحویل اتاق ها ، روز آزاد سپس ترانسفر به سمت فرودگاه و ترك کشور آرژانتین به مقصد ایران


بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت می باشد

نرخ نوزاد : 1800000 تومان

برنامه پروازي:
EK978 19MAR IKA-DXB 0130 – 0405
EK247 19MAR DXB-GIG 0710 – 1430
EK248 30 MAR EZE-DXB 2130 – 2305+1
EK971 01APR DXB-IKA 0745 – 1025

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=255&lang
uage=en_US
(Sheraton Grand Rio Hotel & Resort – Ocean view room)

https://www.hoteismabu.com.br/en/hoteis/hoteis-em-foz-do-iguacu/mabu-thermas-grandresort-
foz-do-iguacu/
(Mabu Thermas & Resort )

https://www.iguazugrand.com/en (Iguazu Grand Hotel Casino)

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/buenos-aires/bueha/hoteldetail
(intercontinental)

"لطفا قبل از درخواست تلفنی چک شود"
تلفن : 777 343 88 - 021
تلفن : 836 54 - 021
کانال تلگرام : Thailandluxury@
کانال تلگرام : Turkey8@
اینستاگرام : KouroshSeir@
تلگرام : KouroshSeir@

همین الان

تور خودتو بساز